ASUZAC Co., Ltd | ASUZAC Fine Cecamics

https://www.asuzac.com.vn


Successfully Manufacturing Fine Ceramic products with 0.1mm thickness

To meet the requirements of a special order from the customer, ASUZAC has research methods produce products with a Ceramics product with thickness only 0.1mm.
Successfully Manufacturing Fine Ceramic products with 0.1mm thickness
Nhằm đáp ứng cho yêu cầu của một đơn hàng đặc biệt từ Khách hàng, ASUZAC đã tiến hành nghiên cứu phương thức sản xuất sản phẩm Ceramics với độ dày chỉ 0.1mm.

Do sản phẩm cực kỳ mỏng, chỉ như một tờ giấy nên các bước từ thiết kế, sản xuất, kiểm tra đều rất khó khăn.
 
Các thiết bị kiểm tra, đo đạc
After many failures, broken down products, ASUZAC would have shipped into the "ultra-thin" product by Aluminum oxide material, even allow light through.
 
Sản phẩm Ceramic chỉ dày 0.1mm - ASUZAC

Contact us now for more information.

Author: ASUZAC

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second